Zasady ochrony prywatności

Mała Mi Sp. z o.o. dba o ochronę i poszanowanie prywatności użytkowników. Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią podstawę, na której przetwarzane są dane osobowe uzyskiwane od lub przesyłane przez użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami w celu zrozumienia naszego podejścia i praktyk związanych z danymi osobowymi oraz sposobem ich przetwarzania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), organem kontrolującym dane jest firma Mała Mi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 26/3.